Nieuws

Jan 14, 2021
Zeebanaan? Kun je dat eten? Jazeker, het nieuwste superfood wordt gekweekt op Texel
Apr 28, 2020
In navolg van het faillissement in de zomer van 2019 is Waddenwier momenteel bezig haar bedrijfsstrategie opnieuw te ontwikkelen. Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van een herstart van het op de markt brengen van onze “opland” geteelde zeewierproducten, voor zowel voor particulieren als voor de horeca. De producten omvatten gedroogde eetbare producten zoals ons bekende truffelwier (zeesla), zeewierzout. Bedrijven kunnen zich aanmelden of meer te weten komen over onze producten te kopen, via www.wadzilt.nl of stuur ons een e-mail info@wadzilt.nl
May 13, 2017
Waddenwier is een innovatieve startup die zeewier kweekt en daarbij, op productie gericht, onderzoek uitvoert. Het doel is om zo een unieke binnendijkse zeewierproductietak te realiseren. “Wij willen niet meedoen met het leegplukken van de zee en met deze oogst hebben we als eerste laten zien dat een hoogwaardige kwaliteit zeewier gekweekt kan worden in de Waddenzee” aldus Marc van Rijsselberghe, directeur Waddenwier. Het is Waddenwier als eerste gelukt om 40 meter zeewier te kweken in de Waddenzee. Bij de haven van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel hebben medewerkers Reinier Nauta en Robert Twijnstra afgelopen week de Royal Kombu (suikerwier) na vijf maanden kweek geoogst. Uitzonderlijk is de lengte van ruim 1 meter per streng en een gewicht van 30kg na centrifugeren (vers gewicht). Met het kweken van de Royal Kombu doen we tegelijkertijd vooronderzoek voor het project Dubbele Dijken in Groningen. De geteste zeewier productiesystemen worden hierbij gebruikt om zogeheten zeewier schermen te ontwikkelen, die ingezet gaan worden in het tussendijkse gebied. De zeewier schermen dienen een gecombineerd doel. 1. als scherm voor natuurlijke slib invang om de kwaliteit van het water te verbeteren en 2. het op commerciële wijze telen van meerdere soorten zeewier met als belangrijkste zeewiersoort de Royal Kombu. Door het insluiten van zeewier in een tussendijks gebied of beschermde omgeving als de NIOZ haven worden de groeiomstandigheden geoptimaliseerd. Dit stelt Waddenwier in staat om schoon zeewier van hoge kwaliteit te kweken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Marc van Rijsselberghe (CEO) 0651327951 of bezoek de websites www.waddenwier.com en www.ziltproefbedrijf.nl
Oct 18, 2016
Gisteren was Waddenwier in het televisieprogramma 'Koken met van boven'. Bekijk hier het gehele fragment.
May 26, 2016
Op uitnodiging van de commissaris van de Koning, de heer J.A. Jorritsma, was Marc aanwezig bij de jaarlijkse Rede van Fryslân in Leeuwarden. De rede werd uitgesproken door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme. In de rede benoemde de prins zeewier, binnendijkse kokkelteelt en zilte landbouw als toekomstperspectieven voor de circulaire economie.