Zeewier, kokkels en zilte landbouw in Rede van Fryslân

Op uitnodiging van de commissaris van de Koning, de heer J.A. Jorritsma, was Marc aanwezig bij de jaarlijkse Rede van Fryslân in Leeuwarden. De rede werd uitgesproken door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme. In de rede benoemde de prins zeewier, binnendijkse kokkelteelt en zilte landbouw als toekomstperspectieven voor de circulaire economie.