Nieuws

May 26, 2016
Op uitnodiging van de commissaris van de Koning, de heer J.A. Jorritsma, was Marc aanwezig bij de jaarlijkse Rede van Fryslân in Leeuwarden. De rede werd uitgesproken door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme. In de rede benoemde de prins zeewier, binnendijkse kokkelteelt en zilte landbouw als toekomstperspectieven voor de circulaire economie.
May 19, 2016
Waddenwier is het eerste Nederlandse bedrijf dat er in geslaagd is om in gevangenschap zeewier te telen. In samenwerking met het NIOZ en Hortimare is op Texel een test opgezet waarbij in grote bakken zeewier verbouwd wordt.